برگزاری دوره های طراحی عمران - 3 به 2

برگزاری دوره ارتقاء پايه عمران طراحی - پايه 3 به 2
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های طراحی عمران 2 به 1

برگزاری دوره های طراحی عمران 2 به 1
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

چیلر و برجهای خنک کن مکانیک 2 به 1

برگزاری دوره چیلر و برج های خنک کن -مکانیک 2 به 1 استاد :دکتر سالاریان
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶
کیمیا سامانه