برگزاری دوره های ورود به حرفه اجرا

کلاس ها از تاریخ 97/07/19 لغایت 97/8/18 پنجشنبه ها ساعت14 و جمعه ها ساعت 9 صبح برگزار می گردد.
پنجشنبه - ۰۱/شهریور/۱۳۹۷

برگزاری دوره های ارتقا پایه معماری 2 به 1

تاریخ برگزاری : به محض رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان دوره ها به حداقل تعداد لازم، تاریخ برگزاری کلاس ها به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی خواهد گردید.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره های عمران -نظارت 2 به 1

تاریخ برگزاری کلاس ها به شرح ذیل می باشد.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره های عمران -نظارت 3 به 2

تاریخ برگزاری کلاس ها به شرح ذیل می باشد.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره های برق -2 به1

تاریخ برگزاری : به محض رسیدن تعداد ثبت نام کنندگان دوره ها به حداقل تعداد لازم، تاریخ برگزاری کلاس ها به ثبت نام کنندگان اطلاع رسانی خواهد گردید.
شنبه - ۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۷

برگزاری دوره مکانیک 3 به 2

زمان برگزاری مطابق با شرح ذیل می باشد.
سه شنبه - ۲۴/بهمن/۱۳۹۶

برگزاری دوره های طراحی عمران 3 به 2

تاریخ برگزاری : به شرح ذیل می باشد.
جمعه - ۲۰/بهمن/۱۳۹۶

برگزاری دوره ارتقاء اجرا -عمران و معماری همه پایه ها

تاریخ برگزاری کلاس ها به شرح ذیل می باشد.
شنبه - ۳۰/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های طراحی عمران 2 به 1

تاریخ برگزاری : به شرح ذیل می باشد.
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

تاریخ برگزاری کلاس ها به شرح ذیل می باشد.
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶

برگزاری دوره های مکانیک 2 به 1

تاریخ برگزاری دوره ها به شرح ذیل می باشد.
سه شنبه - ۲۶/دی/۱۳۹۶
کیمیا سامانه