برگزاری دوره ارتقاء اجرا -عمران و معماری همه پایه ها

| ۰۸:۱۰:۳۴ | ۳۰ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: OA
برگزاری دوره ارتقاء اجرا -عمران و معماری همه پایه ها

دوره : نکات اجرایی در نازک کاری و نماسازی

 روزهای : چهار شنبه  96/11/25 ساعت 14:00 عصر- پنجشنبه 96/11/26 از ساعت   14:00عصر و جمعه 96/11/27 از ساعت 8 صبح

شهریه دوره 1750000 ریال برای اعضاء نظام مهندسی استان مازندران

حضور کامل در کلاس درس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است

کیمیا سامانه