برگزاری دوره ارتقاء اجرا -عمران و معماری همه پایه ها

| ۰۸:۱۰:۳۴ | ۳۰ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: OA
برگزاری دوره ارتقاء اجرا -عمران و معماری همه پایه ها

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.

دوره : نکات اجرایی در نازک کاری و نماسازی

 روزهای : روزهای : چهار شنبه 97/03/30 ازساعت 14:00 عصر- پنجشنبه 97/03/31 از ساعت 14:00 عصر و جمعه 97/04/01  از ساعت 8 صبح

 

دوره : آشنایی با روش گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

 روزهای : بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان 

 

دوره : آشنایی با شرح وظایف مجری و ضوابط حقوقی ...

 روزهای : بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان 

 

شهریه هر دوره 1750000 ریال برای اعضاء نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

حضور کامل در کلاس درس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است

کیمیا سامانه