برگزاری دوره های طراحی عمران - 3 به 2

| ۱۷:۴۳:۵۱ | ۲۶ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: Nw
برگزاری دوره های طراحی عمران - 3 به 2

برگزاری دوره ارتقاء پايه عمران طراحی - پايه 3 به 2

دوره : مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای

روزهای : چهار شنبه   96/11/11  از ساعت 14:00 عصر- پنجشنبه 96/11/12  از ساعت   14:00عصر و جمعه 96/11/13 از ساعت 8 صبح

دوره : بهسازی خاک

روزهای : چهارشنبه   96/11/18  از ساعت 15:00 عصر- پنجشنبه 96/11/19  از ساعت   14:00عصر و جمعه 96/11/20 از ساعت 8 صبح

دوره : سیستم های مقاوم فلزی و بتنی

روزهای : چهارشنبه   96/11/25  از ساعت 15:00 عصر- پنجشنبه 96/11/26  از ساعت   14:00عصر و جمعه 96/11/27 از ساعت 8 صبح

شهریه هر دوره 1750000 ریال

حضور کامل در کلاس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است

کیمیا سامانه