برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

| ۱۷:۲۰:۳۰ | ۲۶ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: NQ
برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

روزهای : بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان

 

مصالح و فناوریهای نوین ساخت در صنعت ساختمان 

روزهای : بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان

 

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری

روزهای : بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان

 

شهریه هر دوره 1190000 ریال برای اعضاء نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

حضور کامل در کلاس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است .

کیمیا سامانه