برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

| ۱۷:۲۰:۳۰ | ۲۶ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: NQ
برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری

روزهای : پنجشنبه 96/11/05  از ساعت 14:00 وجمعه 96/11/06 از ساعت 8 صبح

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

روزهای : پنجشنبه 96/11/12 از ساعت 14:00 و جمعه 96/11/13از ساعت 8صبح

مصالح و فناوریهای نوین ساخت در صنعت ساختمان 

روزهای : پنجشنبه 96/11/26 از ساعت 14:00 و جمعه 96/11/27از ساعت 8صبح

شهریه هر دوره 1190000 ریال

حضور کامل در کلاس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است .

کیمیا سامانه