برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

| ۱۷:۲۰:۳۰ | ۲۶ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: NQ
برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری

روزهای : پنجشنبه 97/02/13  از ساعت 14:00 وجمعه 97/02/14 از ساعت 8 صبح

 

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

روزهای : پنجشنبه 97/03/31 از ساعت 14:00 و جمعه 96/04/01از ساعت 8صبح

 

مصالح و فناوریهای نوین ساخت در صنعت ساختمان 

روزهای : پنجشنبه 97/04/07 از ساعت 14:00 و جمعه 97/04/08از ساعت 8صبح

 

شهریه هر دوره 1190000 ریال

حضور کامل در کلاس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است .

کیمیا سامانه