برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

| ۱۷:۲۰:۳۰ | ۲۶ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: NQ
برگزاری دوره ارتقا پایه معماری 3 به 2

تاریخ برگزاری کلاس ها به شرح ذیل می باشد.

معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی در ساختمان

تاریخ برگزاری :  پنجشنبه97/6/1 از ساعت 14:00 و جمعه97/6/2 از ساعت 9:00 صبح

 

مصالح و فناوریهای نوین ساخت در صنعت ساختمان 

تاریخ برگزاری :  پنجشنبه97/6/15 از ساعت 14:00 و جمعه97/6/16 از ساعت 9:00 صبح

 

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری

تاریخ برگزاری :  شنبه97/6/24 و یکشنبه 97/6/25 از ساعت 14:00

شهریه هر دوره 1190000 ریال برای اعضاء نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

حضور کامل در کلاس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است .

کیمیا سامانه