برگزاری دوره های مکانیک 2 به 1

| ۰۸:۰۷:۵۰ | ۲۶ / دی / ۱۳۹۶ |
شناسه خبر: NA
برگزاری دوره های مکانیک 2 به 1

بنا بر دستور العمل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران، برگزاری کلاس های ارتقاء پایه به بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان موکول گردید.

 تدابیر لازم در صرفه جویی مصرف انرژی ساختمانها

روزهای : بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان

 

عایق بندی صوتی و حرارتی

روزهای : بعد از برگزاری انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی استان

 

  شهریه هر دوره  1190000 ریال برای اعضای نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

حضور کامل در کلاس الزامی است

بهمراه داشتن کارت شناسایی معتبر در کلاس و جلسه آزمون الزامی است

کیمیا سامانه